Bli medlem

Vill du bli medlem i

Svensk-Nederländska föreningen?

Bli medlem!

Varför bli medlem?

Du får rabatt på alla aktiviteter, det räcker oftast med 1-2 aktiviteter om året för att tjäna in medlemskapet. Du som medlem/familj får mail om våra aktiviteter först innan det publiceras på nätet. Som medlem har du möjlighet att påverka och tycka till om vad för aktiviteter vi organiserar under året!


Anmäl dig genom att fylla i formuläret.


Kontaktinformation

svenedfor@gmail.com


Årsavgiften som fastställs vid varje årsmöte är för medlemmarna i år:

  • 150kr per person
  • 250kr per familj


Avgiften sätts in på Plusgirokonto 243120-3 eller förs över via Swish 1230389015

 
 
 
 
 
 
 
 

GDPR- information


Här följer en beskrivning av vilka personuppgifter Svensk-nederländska föreningen lagrar i medlemsregistret:

  • Vi lagrar uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-post, och antal medlemmar i familjen (för att fastställa totala antalet medlemmar)
  • Vi använder uppgifterna för att skicka ut information och årsdebitering av medlemsavgiften till medlemmarna.
  • Vi använder oss INTE av personnummer
  • Vi lämnar INTE ut dina uppgifter till tredje part.
  • Du har alltid rätt att ta del av vilka uppgifter vi har registrerade om dig.
  • Du har alltid rätt att få dina uppgifter rättade om något inte stämmer, och få vissa uppgifter borttagna från registret.
  • Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap och be att dina personuppgifter tas bort.