Styrelsen


Klicka på fotona om du vill veta mer om styrelseledamöterna!

Peter Ahlström

kassör

Bert Benthem

ordförande

Maartje Tel

sekreterare

Erik Siebrands

ledamot

Petra Schoones

ledamot

Jan-Willem Boezelman

ledamot